MenuKerkdiensten
zondag 3 september 2017 - 09:30 uur
Ds. J.J. van der Heiden
 


Dienstdoende ambtsdragers en vrijwilligers
Ouderling van Dienst: Dhr. R.J. Kloppenborg
Ouderling van Ontvangst: Dhr. R.H. Koornstra
Ouderling: Dhr. J.P.C. Hoogendoorn
Ouderling: Dhr. G.J. de Wilde
Diaken van Ontvangst: Dhr. R.A. Lilipaly
Diaken: Dhr. J.A. van den Hoven
Collectant: Dhr. R. Wielinga
Collectant: Mw. H. Versteeg
Collectant: Mw. H. Koornstra-Hofman
Koster: Dhr. F. van den Akker
Koster: Dhr. E. Houtgraaf
Draadomroep (Omroep): Marianne Eissens
Draadomroep (Techniek): Ed Fousert
Autodienst: de heer P. Zwaan
de heer C. Pont
mevrouw G.H. Vergeer
de heer M. Schreuders
de heer M. Stigter
de heer D. Oudshoorn
mevrouw J. Jacobs
en mevrouw A. Littink
De ouderling van dienst draagt - namens de kerkenraad - de verantwoording voor het goede verloop van de dienst. Hij/zij geeft de voorganger een hand aan het begin van de dienst om daarmee de verantwoordelijkheid voor het leiden van de dienst over te dragen aan de predikant. Aan het einde van de dienst benadrukt hij door het opnieuw geven van de hand dat de kerkenraad de verantwoordelijkheid terugneemt. De ouderling van ontvangst vindt u samen met de diaken van ontvangst in de Ontmoetingsruimte. Zij heten u welkom en zijn beschikbaar voor praktische vragen. De ouderling van ontvangst leest bij aanvang van de dienst de mededelingen. De overige ouderlingen en diakenen vertegenwoordigen - mede - de kerkenraad en zorgen samen voor het invullen van taken rondom de eredienst. De collectanten ondersteunen de diakenen bij het houden van de collectes.