MenuKerkdiensten
zondag 24 september 2017 - 09:30 uur
Ds. J.G. Schenderling
Startzondag
Er is 12-plus groep in de jeugdruimte van de Adventskerk. De jongeren gaan daarheen als de predikant dat tijdens de dienst aangeeft.
Koffiedrinken
Na afloop van de dienst is er koffie, thee en voor de kinderen limonade. Blijft u gezellig nog even napraten?
 


Dienstdoende ambtsdragers en vrijwilligers
Ouderling van Dienst: Dhr. J.P.C. Hoogendoorn
Ouderling van Ontvangst: Dhr. F. Godthelp
Ouderling: Dhr. H. Cools
Ouderling: Dhr. R.J. Kloppenborg
Diaken van Ontvangst: Mw. G. Dirkzwager
Diaken: Dhr. S.M. B├╝chner
Collectant: Dhr. C. Pont
Collectant: Dhr. R. Wielinga
Collectant: Mw. H. Versteeg
Koster: Dhr. J. van Doorn
Koster: Dhr. M. Schreuders
Koster: Dhr. H. van der Nagel
Hulpkoster: Dhr. J. Florisson
Koffie schenken: Mw. C.M. van Tol
Koffie schenken: Dhr. B. Neurink
Koffie zetten: Mw. A. van Doorn
Draadomroep (Omroep): Corrina Griffioen
Draadomroep (Techniek): Jan Damwijk
Autodienst: de heer C. Rietveld
de heer N.C. van den Bosch
de heer N.W. Schipaanboord
de heer C. Russchenberg
de heer A. Pennewaard
de heer M. van der Kolk
de heer H. Turkenburg
en de heer G. Spee
De ouderling van dienst draagt - namens de kerkenraad - de verantwoording voor het goede verloop van de dienst. Hij/zij geeft de voorganger een hand aan het begin van de dienst om daarmee de verantwoordelijkheid voor het leiden van de dienst over te dragen aan de predikant. Aan het einde van de dienst benadrukt hij door het opnieuw geven van de hand dat de kerkenraad de verantwoordelijkheid terugneemt. De ouderling van ontvangst vindt u samen met de diaken van ontvangst in de Ontmoetingsruimte. Zij heten u welkom en zijn beschikbaar voor praktische vragen. De ouderling van ontvangst leest bij aanvang van de dienst de mededelingen. De overige ouderlingen en diakenen vertegenwoordigen - mede - de kerkenraad en zorgen samen voor het invullen van taken rondom de eredienst. De collectanten ondersteunen de diakenen bij het houden van de collectes.