MenuKerkdiensten
zondag 5 november 2017 - 10:00 uur
Ds. J.G. Schenderling
Oogstdienst
Oppasdienst
Voor de allerkleinsten (0-4) is er oppas. Deze zondag gaan zij allemaal naar het Pancratius gebouw (Zie plattegrond).
Kindernevendienst
Er zijn twee groepen kindernevendienst vanmorgen: de jongsten (4-8jr, Groep 1) en de oudsten (8-12jr, Groep 2). Beide groepen verzamelen zich voorin de kerk en gaan dan naar de ruimten achter de kerk. Ook als gast in ons midden bent (bijvoorbeeld bij een bijzondere dienst, of zomaar) mag uw kind aanhaken. Daar wordt op gelet en rekening mee gehouden!
 


Dienstdoende ambtsdragers en vrijwilligers
Ouderling van Dienst: Mw. H.H.M. Verweij-Willering
Ouderling van Ontvangst: Dhr. C.E. Langstraat
Ouderling: Dhr. G.J. de Wilde
Ouderling: Dhr. J.P.C. Hoogendoorn
Diaken van Ontvangst: Dhr. S.M. B├╝chner
Diaken: Dhr. P. van `t Wout
Collectant: Dhr. C. Pont
Collectant: Dhr. J.F. Koenekoop
Collectant: Dhr. J. Westdijk
Koster: Dhr. D. Kroon
Koster: Dhr. F. van den Akker
Oppasdienst (gebouw SKA): Marnella Hoornweg
Oppasdienst (gebouw SKA): Maaike Slinger
Oppasdienst (gebouw SKA): Emma Kloppenborg
Kindernevendienst Groep 1: Hannah Verheij
Kindernevendienst Groep 2: Diana Wassenaar
Kindernevendienst Assistent: Loes Stigter
Draadomroep (Omroep): Ger Baerveldt
Draadomroep (Techniek): Albert-Jan Vonk
Autodienst: de heer C. Rietveld
de heer N.C. van den Bosch
de heer N.W. Schipaanboord
de heer C. Russchenberg
de heer A. Pennewaard
de heer M. van der Kolk
de heer H. Turkenburg
en de heer G. Spee
De ouderling van dienst draagt - namens de kerkenraad - de verantwoording voor het goede verloop van de dienst. Hij/zij geeft de voorganger een hand aan het begin van de dienst om daarmee de verantwoordelijkheid voor het leiden van de dienst over te dragen aan de predikant. Aan het einde van de dienst benadrukt hij door het opnieuw geven van de hand dat de kerkenraad de verantwoordelijkheid terugneemt. De ouderling van ontvangst vindt u samen met de diaken van ontvangst in de Ontmoetingsruimte. Zij heten u welkom en zijn beschikbaar voor praktische vragen. De ouderling van ontvangst leest bij aanvang van de dienst de mededelingen. De overige ouderlingen en diakenen vertegenwoordigen - mede - de kerkenraad en zorgen samen voor het invullen van taken rondom de eredienst. De collectanten ondersteunen de diakenen bij het houden van de collectes.
Kerkdiensten binnenkort
zo 19 nov10:00Ds. J.W.C. Vonhof
12:30Ds. J.G. Schenderling
Jeugddienst
zo 26 nov10:00Ds. J.G. Schenderling
Laatste zondag kerkelijk jaar
18:30Ds. J. Henzen
Cantatedienst
zo 03 dec10:00Ds. J.G. Schenderling
Eerste Advent
Viering Heilig Avondmaal
16:30Ds. J.G. Schenderling
Viering Heilig Avondmaal
zo 10 dec10:00Ds. J.W.C. Vonhof
Tweede Advent
18:30Adventskerk
Oecumenische zangdienst
zo 17 dec10:00Ds. J.G. Schenderling
Derde Advent
zo 24 dec10:00Ds. B.J.W. Schelhaas
Vierde Advent
18:30Kindernevendienst
Viering kerstavond
22:30Ds. J.G. Schenderling
Kerstnachtdienst
ma 25 dec10:00Ds. J.W.C. Vonhof
Eerste Kerstdag
zo 31 dec10:00Ds. J.G. Schenderling
Oudejaarsdag
18:30Ds. P.M. Sonnenberg
Oudejaarsdag
ma 01 jan10:30Ds. J.W.C. Vonhof
Nieuwjaarsdag
Per kwartaal worden de nieuwe kerkdiensten toegevoegd en worden ambtsdragers ingeroosterd.