MenuKerkdiensten
zondag 12 november 2017 - 10:00 uur
Ds. J.W.C. Vonhof
Er is 12-plus groep in de jeugdruimte van de Adventskerk. De jongeren gaan daarheen als de predikant dat tijdens de dienst aangeeft.
Koffiedrinken
Na afloop van de dienst is er koffie, thee en voor de kinderen limonade. Blijft u gezellig nog even napraten?
Oppasdienst
Voor de allerkleinsten (0-4) is er oppas. Deze zondag gaan zij allemaal naar het Pancratius gebouw (Zie plattegrond).
Kindernevendienst
Er zijn twee groepen kindernevendienst vanmorgen: de jongsten (4-8jr, Groep 1) en de oudsten (8-12jr, Groep 2). Beide groepen verzamelen zich voorin de kerk en gaan dan naar de ruimten achter de kerk. Ook als gast in ons midden bent (bijvoorbeeld bij een bijzondere dienst, of zomaar) mag uw kind aanhaken. Daar wordt op gelet en rekening mee gehouden!
 


Dienstdoende ambtsdragers en vrijwilligers
Ouderling van Dienst: Mw. H. Stigter - Verschuur
Ouderling van Ontvangst: Dhr. G.J. de Wilde
Ouderling: Dhr. R.J. Kloppenborg
Ouderling: Dhr. J. Stapper
Diaken van Ontvangst: Mw. G. Dirkzwager
Diaken: Mw. M.E.C. Wielinga-Zwijnenburg
Collectant: Dhr. E. van Ravens
Collectant: Mw. J. Fennema
Collectant: Dhr. H.J. Fennema
Koster: Dhr. E. Houtgraaf
Koster: Dhr. G. van Horssen
Koffie schenken: Mw. A. Kalf
Koffie schenken: Mw. S. Keijzer
Koffie zetten: Mw. D. Koenekoop
Oppasdienst (gebouw SKA): Anita van Gaalen-Koole
Oppasdienst (gebouw SKA): Naomi van `t Wout
Oppasdienst (gebouw SKA): Loes Stigter
Kindernevendienst Groep 1: Marja Stapper
Kindernevendienst Groep 2: Diana Boerefijn
Kindernevendienst Assistent: Riette Bol-van den Bosch
Draadomroep (Omroep): Marijke Helversteijn-de Groot
Draadomroep (Techniek): Ed Fousert
Autodienst: de heer J. Koenekoop
de heer C. Boerefijn
de heer P. Sneep
de heer D. Kroon
de heer S.P. Burgerhout
mevrouw A. van der Vis
en de heer P. Zwaan
De ouderling van dienst draagt - namens de kerkenraad - de verantwoording voor het goede verloop van de dienst. Hij/zij geeft de voorganger een hand aan het begin van de dienst om daarmee de verantwoordelijkheid voor het leiden van de dienst over te dragen aan de predikant. Aan het einde van de dienst benadrukt hij door het opnieuw geven van de hand dat de kerkenraad de verantwoordelijkheid terugneemt. De ouderling van ontvangst vindt u samen met de diaken van ontvangst in de Ontmoetingsruimte. Zij heten u welkom en zijn beschikbaar voor praktische vragen. De ouderling van ontvangst leest bij aanvang van de dienst de mededelingen. De overige ouderlingen en diakenen vertegenwoordigen - mede - de kerkenraad en zorgen samen voor het invullen van taken rondom de eredienst. De collectanten ondersteunen de diakenen bij het houden van de collectes.