MenuKerkdiensten
zondag 25 maart 2018 - 10:00 uur
Ds. J.W.C. Vonhof
Palmzondag
Koffiedrinken
Na afloop van de dienst is er koffie, thee en voor de kinderen limonade. Blijft u gezellig nog even napraten?
Kindernevendienst
Er zijn twee groepen kindernevendienst vanmorgen: de jongsten (4-8jr, Groep 1) en de oudsten (8-12jr, Groep 2). Beide groepen verzamelen zich voorin de kerk en gaan dan naar de ruimten achter de kerk. Ook als gast in ons midden bent (bijvoorbeeld bij een bijzondere dienst, of zomaar) mag uw kind aanhaken. Daar wordt op gelet en rekening mee gehouden!
 


Dienstdoende ambtsdragers en vrijwilligers
Ouderling van Dienst: Mw. H.H.M. Verweij-Willering
Ouderling van Ontvangst: Dhr. F. Godthelp
Ouderling: Dhr. P.C. Geerlof
Ouderling: Dhr. G.J. de Wilde
Diaken van Ontvangst: Dhr. R.A. Lilipaly
Diaken: Mw. M.E.C. Wielinga-Zwijnenburg
Collectant: Mw. J. Fennema
Collectant: Dhr. J. Westdijk
Collectant: Mw. H. Versteeg
Koster: Dhr. D. Kroon
Koster: Dhr. G. van Horssen
Koffie schenken: Mw. E. Blijenbergh
Koffie schenken: Mw. A. Kalf
Koffie zetten: Mw. D. Koenekoop
Kindernevendienst Groep 1: Mandy de Jong
Kindernevendienst Groep 2: Marlies Oosterom
Kindernevendienst Assistent: Loes Stigter
Draadomroep (Omroep): Ger Baerveldt
Draadomroep (Techniek): Albert-Jan Vonk
De ouderling van dienst draagt - namens de kerkenraad - de verantwoording voor het goede verloop van de dienst. Hij/zij geeft de voorganger een hand aan het begin van de dienst om daarmee de verantwoordelijkheid voor het leiden van de dienst over te dragen aan de predikant. Aan het einde van de dienst benadrukt hij door het opnieuw geven van de hand dat de kerkenraad de verantwoordelijkheid terugneemt. De ouderling van ontvangst vindt u samen met de diaken van ontvangst in de Ontmoetingsruimte. Zij heten u welkom en zijn beschikbaar voor praktische vragen. De ouderling van ontvangst leest bij aanvang van de dienst de mededelingen. De overige ouderlingen en diakenen vertegenwoordigen - mede - de kerkenraad en zorgen samen voor het invullen van taken rondom de eredienst. De collectanten ondersteunen de diakenen bij het houden van de collectes.