MenuKerkrentmeesters
Taak

Het College van Kerkrentmeesters Adventskerk heeft als taak de zorg voor alle stoffelijke aangelegenheden van de gemeente voorzover niet van diaconale aard. Hun taak omvat het beheer van alle goederen, waarvan de gemeente eigenaar of bezitter is, zoals vermogen, gebouwen en pastorieën. Ook hebben de kerkrentmeesters het beheer over de kerkenraadarchieven en dragen ze zorg voor het bijhouden van de doop-, lidmaten- en trouwboeken alsmede het kerkelijk bevolkingsregister.

Verantwoordelijkheid

De ontvangen gelden moeten zodanig worden beheerd, dat de gemeente in staat is te voldoen aan de verplichtingen, die zij heeft jegens de predikantsplaatsen, alle aangestelde medewerkers en de Protestantse Kerk in haar geheel. De basis voor een financieel gezonde gemeente wordt in toenemende mate gevormd door het ‘levende’ geld, dat de gemeente bijeenbrengt in collecten, giften, legaten en de actie Kerkbalans. De kerkrentmeesters hebben een belangrijke taak op materieel gebied, maar moeten hun taak ook zien in het geestelijk licht als dienstbaar aan de gemeente van Christus.

Contactpersoon

U kunt contact opnemen met de secretaris, de voorzitter, of een van de andere kerkrentmeesters.

Ouderling-kerkrentmeester
Paul Boender[2] [1]
(ook: Voorzitter College van Kerkrentmeesters)
Frans Godthelp[2] [1]
(ook: Algemeen Adjunct)
Jan Kees Hoogendoorn
Roelf Kloppenborg[2] [1]
Kees LangstraatGroenoord 136tel. 438513
(ook: Secretaris College van Kerkrentmeesters)
Jaap Stapper
[1] Telefoonnummer is zichtbaar na inloggen.
[2] Adres is zichtbaar na inloggen.

kerkrentmeester
Ivo van Ark[2] [1]
(ook: Kerkrentmeester)
Nico Schipaanboord[2] [1]
(ook: Kerkrentmeester)
Simon van `t WoutPaltrokmolen 60
(ook: Kerkrentmeester)
[1] Telefoonnummer is zichtbaar na inloggen.
[2] Adres is zichtbaar na inloggen.