MenuKerken rondom Rijn en Gouwe
Kerkblad week 31 en 32

Zondag 13 augustus
ALPHEN AAN DEN RIJN
Adventskerk, Julianastraat
9.30 uur Ds. J.W.C. Vonhof
Zondag 20 augustus
ALPHEN AAN DEN RIJN
Adventskerk, Julianastraat
9.30 uur Ds. J.W.C. Vonhof


Vieren en Doen
Kerkdiensten. Zondag 13 augustus is er na afloop van de dienst gelegenheid om met elkaar een kopje koffie of thee te drinken. Zondag 13 augustus zingen we lied 15 = 'Lees je bijbel, bid elke dag' uit de kinderbundel. We zingen zondag 20 augustus met de kinderen lied 14 - 'Als je bidt zal Hij je geven' uit de kinderbundel.
Giften.
Giften HVD. Afgelopen weken hebben we de volgende giften ontvangen: Mevrouw Langeveld ontving 5 euro. Mevrouw Bode Pont ontving 3 euro. Mevrouw Turkenburg ontving 20 euro. Hartelijk dank.
Bestemming collectes.. Zondag 20 augustus is de collecte bestemd voor het Mwabuka education fund. Mwabuka betekent in de regionale Tongataal: ik zie jou staan. Rondom de Moorings Farm, bij Monze in Zuidelijk Zambia werden op initiatief van Thea Savory verschillende projecten opgezet. In Nederland kwamen steeds meer mensen onder de indruk van haar werk en doorzettingsvermogen en waren bereid Thea hierbij financieel en moreel te ondersteunen. De stichting heeft tot doel de levensstandaard van de lokale bevolking rondom Monze te verbeteren. Hierbij gaat het met name om: Verbetering van de gezondheid. Verhoging van het opleidingsniveau. Groei van het inkomen. Vergroting van de algemene ontwikkeling. Uitbreiding van de zelforganisatie. Daartoe ondersteunt de stichting de volgende projecten: Uitgebreide huisartsenzorg, apotheek, moeder en kind poli, aidspreventie en zorg voor aidspatiënten in de kliniek van The Moorings Farm.
Zondag 27 augustus gaat de opbrengst van de collecte naar de Kerkomroep. De kerkomroep verzorgt de uitzending van kerkdiensten vanuit de studio in de kerk, niet alleen voor mensen die langdurig aan huis gebonden zijn, maar ook voor hen, die tijdelijk niet naar de kerk kunnen komen. Voorafgaand aan de uitzending van de kerkdiensten worden verzoekplaten gedraaid voor de luisteraars. Om deze uitzendingen mogelijk te maken moet er betaald worden om het geluid op de kabel te mogen plaatsen. Van harte bij u aanbevolen.
Bestemming collectes.. Zondag 3 september collecteren we voor `Bartimeus`. Voor onderzoek, zorg, school, woonvorm of werk voor mensen die slechtziend of blind zijn, soms ook met een meervoudige beperking. In ons land zijn circa 350.000 mensen blind of slechtziend. Uit onderzoek blijkt dat dit aantal in 2020 waarschijnlijk is opgelopen tot zo’n 380.000. De gevolgen van een visuele beperking zijn omvangrijker dan u denkt. Informatie opzoeken op internet, pinnen, reizen met de trein of bus, de weg vinden in een gebouw: voor mensen die blind of slechtziend zijn is dit niet altijd eenvoudig. Begrip voor de problemen waar blinden en slechtzienden dagelijks tegenaan lopen, vinden wij daarom erg belangrijk. Daarom verzorgen wij o.a. voorlichtingslessen op scholen.
Zondag 10 september gaat de collecte naar De Stichting Tsjernobyl Kinderen Alphen aan den Rijn. De stichting biedt `om het jaar` een thuis voor kinderen (7-10 jaar) uit de door de Tsjernobyl-ramp (1986) getroffen gebieden in Wit-Rusland. Dit `thuis` is voor een periode van 8 aaneengesloten weken bij een gastgezin in de Alphen aan den Rijn e.o. Het verblijf in een totaal andere omgeving heeft een positief effect op de gezondheid van het kind. Gedurende deze 8 weken volgen de kinderen een normaal schoolprogramma o.l.v. een eigen Wit-Russische juf en worden tal van culturele en sportieve georganiseerd zoals excursies, zwemmen, spelletjesochtend etc. Daarnaast vindt een medische controle plaats zoals gebits- en oogcontrole. Door contacten met de gebieden te proberen te onderhouden, streeft de Stichting ernaar om een langdurige maatschappelijke uitwisseling op te bouwen.
Inspiratie- en discussieavond. . Op donderdag 7 september organiseert de Adventskerk een inspiratie- en discussieavond. De avond begint om 18.30 uur met een eenvoudige maaltijd. Rond 19.30 uur start het eigenlijke programma met als titel ‘Hogerhuis’. In een informele sfeer willen we allerlei zaken aan de orde stellen die te maken hebben met geloof en gemeente-zijn. Een commissie heeft gezorgd voor prikkelende stellingen en een deskundige gespreksleider. Als locatie is deze keer gekozen voor de Oudhoornse Kerk, waar gemakkelijk een discussie-opstelling te organiseren is. Als vrijwilliger van onze gemeente wilt u deze avond niet missen! Maar ook alle andere gemeenteleden zijn van harte welkom!
Agenda.
Dinsdag 15 augustus
10:00 uur: Koffie- / Inloopochtend, Ontmoetingsruimte. Belangstellenden kunnen met elkaar een kopje koffie of thee drinken in de ontmoetingsruimte van de kerk. Eén van de pastores en een groepje vrijwillig(st)ers zullen er ook weer zijn. Iedereen is van harte welkom!Omzien naar elkaar

Bloemen. Op zondag 23 juli gingen de bloemen met een felicitatie van de gemeent naar naar dhr. en mevr. Van Os - van der Helm, Prins Hendrikstraat 66-D en met een groet van de gemeente naar naar mevr. Kruit - Lekx, Hof van Alphen 287. Op zondag 30 juli gingen de bloemen met een groet van de gemeente naar naar dhr. en mevr. Van Donk, Javastraat 4 en met een groet van de gemeente naar mevr. Quartel-Verkerk, Hofzichtstraat 62
Zieken. Op de revalidatieafdeling De Brug van het verpleeghuis Oudshoorn verblijft mevr. W.Pont-Blom. Zij kampt de laatste jaren steeds met haar gezondheid en we hopen, dat ze straks, na deze periode van revalideren, een tijdlang in gezondheid thuis kan blijven.
We wensen de zieken thuis en in het ziekenhuis moed en kracht toe en dragen hen op in onze voorbeden
Jubileum. Dinsdag 22 augustus is een bijzondere dag voor dhr. T.F.van der Zwan ( Hooftstraat 273-B ) en mevr. G.M.van der Zwan-Boom ( Aardster 187-K ), want dan is het 60 jaar geleden dat zij zijn getrouwd. Het is verdrietig als je door ziekte noodgedwongen gescheiden moet wonen, maar gelukkig kunnen zij overdag veel bij elkaar zijn. We feliciteren hen met hun huwelijksjubileum en wensen hen Gods onmisbare nabijheid toe op hun verdere levensweg.
Inloopochtend. Belangstellenden kunnen met elkaar een kopje koffie of thee drinken in de ontmoetingsruimte van de kerk. Het is elke keer weer een goed bezochte bijeenkomst. Dinsdag 29 augustus is het weer zover. Eén van de pastores en een groepje vrijwillig(st)ers zullen er ook weer zijn. Iedereen is van harte welkom!


Bestuur & beleid