MenuKerken rondom Rijn en Gouwe
Kerkblad week 40 en 41

Zondag 15 oktober
ALPHEN AAN DEN RIJN
Adventskerk, Julianastraat
10.00 uur Ds. J.W.C. Vonhof, Bevestigingsdienst
16.30 uur Mw. G. van `t Kruis, Gehandicaptendienst
Zondag 22 oktober
ALPHEN AAN DEN RIJN
Adventskerk, Julianastraat
10.00 uur Ds. J.W.C. Vonhof, Doopdienst


Vieren en Doen
Kerkdiensten. Zondag 15 oktober is er na afloop van de dienst gelegenheid om met elkaar een kopje koffie of thee te drinken. Zondag 15 oktober zingen we lied 33 = 'God die alles maakte' uit de kinderbundel. zondag 22 oktober mag in ons midden de doop worden bediend. Er is na afloop van de dienst gelegenheid om met elkaar een kopje koffie of thee te drinken. Zondag 22 oktober zingen we lied 31 = 'Ben je groot of ben je klein' uit de kinderbundel.
Giften. Op de startzaterdag gaven enkele mensen een bijdrage in de onkosten, in totaal 18 euro. Tijdens de inloopochtenden werd de afgelopen maand 88 euro gegeven als bijdrage in de onkosten. Hartelijk dank!. Ds. Schenderling ontving 10 euro voor de verwarmingsketels en 50 euro voor het pastoraat.
Giften HVD. Afgelopen weken hebben we de volgende gift ontvangen: Mevr. Schuitemaker ontving 20 euro. Hartelijk dank.
Bestemming collectes.. Zondag 15 oktober is de eerste collecte bestemd voor een bijdrage in de geplande kerstwandeling. Ja er is een kerstwandeling in voorbereiding. Omdat daar uiteraard kosten mee gemoeid zijn vragen wij van u een bijdrage. Weet u nog hoe geslaagd het 2015 was. Dat verdient toch wel iets extra`s zodat we weer zo`n geslaagde voettocht kunnen maken? Zondag 22 oktober is dat "Kom over en help". Door middel van verschillende projecten en activiteiten die Kom over en help ondersteunt, worden onderverdeeld in vier programma`s, die gericht zijn op het volledig kunnen en mogen participeren van kansarme families en kinderen in de maatschappij. Vrijwilligers gezocht! In Alphen aan de Rijn zijn er nog een groot aantal statushouders (vluchtelingen met verblijfsvergunning) die dringend behoefte hebben aan een contact met Nederlandse burgers in onze stad. Zij zoeken iemand die hen wil helpen met het Nederlands spreken, te helpen met voor ons vaak simpele dingen, maar ook om juist contact te hebben met Nederlandse plaatsgenoten. Stichting Nieuwe Alphenaren brengt statushouders, en hun gezinnen, samen met burgers uit de gemeente Alphen aan den Rijn, om hen te helpen de weg te vinden en zich welkom te voelen. Dit gebeurt met een geregeld direct contact met vrijwilligers. Er zijn al een groot aantal vrijwilligers en statushouders die elkaar wekelijks ontmoeten, maar er is dringend behoefte aan nog veel meer vrijwilligers.
Oogstdienst. Op zondag 5 november vieren we weer de jaarlijkse oogstdienst. Zoals u wellicht weet verzamelen we als gemeente hiervoor fruit. U kunt uw fruit brengen op zaterdag 4 november tussen 09.00 en 11.00 via de zij-ingang van de Adventskerk. Wij hopen weer op veel enthousiaste gevers, zodat we als gemeente weer veel mooie fruitbakjes kunnen uitdelen aan mensen die een steuntje in de rug kunnen gebruiken. We hopen dat u allen ook helpt om het fruit uit te delen, want vele handen maken licht werk. De adressen waar de fruitbakjes naar toe moeten worden gebracht worden zondagochtend 5 november in de ontmoetingsruimte uitgedeeld. Alvast hartelijk dank voor uw hulp! De dames van de HVD.
Verantwoording collectes.. Zondag 24 september was de collecte bestemd voor Mercy ships, de opbrengst was € 410,74. Zondag 1 oktober was de collecte bestemd voor Israëlzondag, de opbrengst was € 304,47. De Heilig Avondmaal collecte voor het werelddiaconaat bracht € 418,20. De zendingsbussen waren gevuld met € 113,-.
Inloopochtend. Om de week organiseert de Adventskerk een inloopochtend. Belangstellenden kunnen met elkaar een kopje koffie of thee drinken in de ontmoetingsruimte van de kerk. De volgende inloopochtenden zijn op dinsdag 24 oktober en 7 november van 10.00 – 11.30 uur. Eén van de pastores en een groepje vrijwillig(st)ers zullen er ook weer zijn. Iedereen is van harte welkom!
Dienst van bevestiging en benoeming. In de dienst van 15 oktober wordt dhr. F.H.Overbeek, Wegastraat 34, bevestigd in het ambt van diaken. Dhr. B.E.van Ark, Lupinesingel 526 wordt benoemd als kerkrentmeester.
Doopdienst. Zondag 22 oktober wordt in de ochtenddienst het Sacrament van de Heilige Doop bediend aan Julia Marianne Sneep. Zij is de dochter van Christiaan en Karin Sneep-Bergwerff en het zusje van Rosalie en Tobias. ( Braziliëstraat 20 ). We hopen op een gezegende dienst.
Agenda.
Zondag 15 oktober
10:00 uur: Dienst van bevestiging/benoeming diaken en kerkrentmeester
Maandag 23 oktober
20:00 uur: Wijkcontactavond (Ridderveld)
Dinsdag 24 oktober
10:00 uur: Inloopochtend, Ontmoetingsruimte
20:00 uur: Wijkcontactavond (Kerk en Zanen)
Woensdag 25 oktober
20:00 uur: Bijbelkring
Vrijdag 27 oktober
20:15 uur: Gastorganist Bert Mooijman bespeelt het Steinmeyer-orgel.Bert Mooijman is organist in de Nieuwe Badkapel te Scheveningen, hij bespeelt daar het Van Dam-orgel uit 1926. Het volledige programma vindt u z.s.m. op www.orgelcommissiealphen.nl Toegang € 7,--
Zaterdag 28 oktober
20:00 uur: Jostiband & Friends, Advenstkerk
Het bekende Jostiband Orkest is weer op tournee! Deze keer treden zij op in de Adventskerk. Niemand meer dan Willeke Alberti zal de avond extra luister brengen door samen met haar band een gastoptreden te verzorgen. Een unieke samenwerking! Kaarten zijn nu verkrijgbaar via de website van Stichting Vrienden van de Adventskerk (www.vriendenvandeadventskerk.info) of bij de boekhandels Haasbeek in de Julianastraat en Herenhof en VVV Alphen. Wacht niet te lang, want de kaartverkoop gaat hard!


Omzien naar elkaar

Bloemen. Op zondag 24 september gingen de bloemen met een hartelijke felicitatie naar Mevr. G. van der Zeeuw - Zeevat, Zuiderkeerkring 16B (Zuidervaart) en met een groet van de gemeente naar naar mevr. R.Westdijk-Bakhuyzen, Hooftstraat 7b. Op zondag 1 oktober gingen de bloemen met een hartelijke groet van de gemeente naar mevr. J. de Jong – Doornekamp, Pakistanstraat 32-A en met een groet van de gemeente naar mevr. W.J.van der Putten-van Oosterom, Witte de Withstraat 59Jubileum. Op 14 oktober vieren dhr. J. van Weeren en mevr. C.A. van Weeren-Westmaas (Papiermolen 69, 2406 KN) hun 40-jarig huwelijksjubileum. Op 19 oktober hopen dhr. H.G. Spek en mevr. B. Spek-de Blanken (Verlengde Marnixstraat 2-P, 2406 VV) stil te staan bij het feit dat ze 55 jaar geleden getrouwd zijn. En op 19 oktober is voor het dhr. J. Zeilstra en mevr. H.T. Zeilstra-de Ruiter (Oranjestraat 11, 2405 BD) 45 jaar geleden dat ze getrouwd zijn. Maandag 23 oktober is een bijzondere dag voor dhr. A.G.Harteveld en mevr. G.N.W.Harteveld-Smeets, Hoorn 105, want dan is het 25 jaar geleden, dat zij zijn getrouwd.
We willen deze echtparen namens de gemeente van harte feliciteren met hun jubileum en Gods zegen toewensen voor de toekomst.
Wijkcontactavonden. Op 31 oktober is het 500 jaar geleden dat Maarten Luther zijn stellingen vastspijkerde op een kerkdeur: het begin van het protestantisme. Een mooie aanleiding om met elkaar na te denken over kerk-zijn en geloven anno nu. Daarom organiseren we weer een reeks wijkcontactavonden, met als thema ‘Geloofwaardig’. Op zo’n avond ontmoet u andere gemeenteleden bij een kop koffie en een goed gesprek. U bent van harte uitgenodigd! De data zijn: maandag 23 oktober bij fam. Bezemer, Helmhof 56; dinsdag 24 oktober bij fam. Pont, Zaalbergstraat 7; woensdag 8 november bij fam. Wielinga, Evenaar 21; donderdag 9 november bij fam. Schouls, Lokhorst 51. Alle avonden beginnen om 20.00 uur en duren tot uiterlijk 22.00 uur. Wie in sectie 100 of 114 woont, krijgt een uitnodiging in de bus, maar ook anderen zijn welkom! Wilt u zich wel even aanmelden? Dat kan bij Dick Bezemer (ouderling sectie 100), tel. 436567, pdickbezemer@planet.nl; en Hella Verweij (ouderling sectie 114), tel. 473063, hella@verweijnet.nl.
In Memoriam. Op maandag 25 september is geheel onverwachts op de leefijd van 68 jaar overleden Sijmen Tromp, Lekstraat 24. Sijmen groeide op in Alphen aan den Rijn en na zijn schooltijd werkte hij bij verschillende Alphense bedrijven. Later was hij vooral actief als vrijwilliger, onder andere bij een voetbalvereniging en bij biljartvereniging Westerhaven. Zo’n tien jaar geleden leerde hij Margreet van den Akker kennen, met wie hij sindsdien een goede tijd heeft gehad ondanks allerlei zorgen die er ook waren. Ze hebben genoten van de vakanties en van de kleine dingen die het leven kleur geven. Met de drie kinderen uit zijn eerdere huwelijk en met de kleinkinderen had Sijmen een goede band. Hij probeerde er voor hen te zijn als het echt nodig was. In de afscheidsdienst hebben we geluisterd naar woorden van de apostel Johannes, die zegt: ‘Niemand heeft God ooit gezien. Maar als we elkaar liefhebben, wordt zijn liefde in ons leven zichtbaar.’ Het is Gods bedoeling met ons leven, dat we elk op onze eigen wijze proberen liefde te verspreiden. Tegelijk gaat Gods liefde daar ver bovenuit, omdat Hij ons heeft willen redden door Zijn Zoon naar deze wereld te sturen. Aan Hem mogen we ons vasthouden, ook in de moeilijkste perioden van ons leven.
In Memoriam. Dinsdag 2 oktober is Thomas Gerrit van der Panne overleden. Hij is 89 jaar geworden. Hij was geboren en getogen aan de zuidkant van Alphen, het Goudse Rijpad. In 1956 trouwde hij en het jonge paar ging aan de J. van Lennepstraat wonen. Er werden in de loop van de jaren vier kinderen geboren. Thomas van der Panne was monteur van scheepsmotoren bij de firma Boot. Regelmatig moest hij voor reparatiewerkzaamheden naar havens in het buitenland. Met 60 jaar ging hij met de VUT, maar er viel genoeg te doen, want naast zijn werk was de tuin altijd al zijn grote hobby geweest. Hij was een zorgzaam, betrouwbaar man met een groot gevoel voor rechtvaardigheid. De laatste jaren begon zijn lichaam broos en kwetsbaar te worden en na een korte opname in het ziekenhuis verbleef hij ten slotte enkele weken in het Hospice. Op zaterdag 7 oktober hebben we in de Adventskerk een dankdienst voor zijn leven gehouden. We lazen 1 Korinthiërs 13, het Hooglied van de liefde, en enkele verzen uit Johannes 14, over het huis van de Vader met de vele woningen. Na de dienst vond de begrafenis plaats op de Oosterbegraafplaats. We wensen zijn vrouw, kinderen en kleinkinderen alle moed en kracht toe om het gemis te dragen.


Bestuur & beleid