MenuKerken rondom Rijn en Gouwe
Kerkblad editie 4

Zondag 18 februari
ALPHEN AAN DEN RIJN
Adventskerk, Julianastraat
10.00 uur Ds. J.W.C. Vonhof, Scholendienst
Zondag 25 februari
ALPHEN AAN DEN RIJN
Adventskerk, Julianastraat
10.00 uur Ds. J.W.C. Vonhof


Vieren en Doen
Kerkdiensten. Zondag 18 februari `s ochtends is er een school- en gezinsdienst, waarbij gedrukte liturgie aanwezig is. Er is na afloop van de dienst gelegenheid om met elkaar een kopje koffie of thee te drinken. Zondag 25 februari komt de twaalfplus groep bij elkaar in de Cornerstone. We zingen met de kinderen lied 18 - `Een wijs man bouwde zijn huis op een rots`.
Giften. Mevr. Van der Vis ontving 2x 10 euro voor de Diaconie. Ds. Schenderling heeft de giften van de inloopmorgens van januari opgeteld. Er bleek 154,20 euro (!) in het koffiepotje te zitten. Iedereen hartelijk bedankt!. De heer Geerlof ontving een gift van 10 euro voor de restauratie van het orgel.
Giften HVD. Afgelopen weken hebben we de volgende giften ontvangen. Mevrouw Molleman ontving 5 euro. Mevrouw Bouman ontving 20 euro. Hartelijk dank.
Bestemming collectes.. Zondag 18 februari is de collecte bestemd voor Kerk in Actie Met je kind op de vlucht. Onder de vier miljoen Syriërs die hun land zijn ontvlucht, bevinden zich veel moeders met kinderen. Uitgeput zijn ze neergestreken in de Bekaa-vallei in Oost-Libanon. Hun kinderen zijn moe, bang, ziek en vaak ondervoed. Onder erbarmelijke omstandigheden proberen deze moeders hun kinderen liefdevol te verzorgen en te beschermen. Partnerorganisatie IOCC (International Orthodox Christian Charities) ondersteunt gevluchte moeders daarbij. Met verloskundige zorg, voorlichting over borstvoeding, bijvoeding voor ondervoede kinderen en gezondheidsvoorlichting redden bevlogen medewerkers van IOCC niet alleen kinderlevens, maar helpen ze moeders om in alle onzekerheid hun kinderen toch de juiste zorg te kunnen bieden. Zondag 25 februari is dat voor Kerk in Actie Uit de schulden. Het uitgangspunt van Schuld Hulp Maatje is dat in principe aan iedereen die dat nodig heeft ondersteuning en hoop wordt geboden. De schuldenproblematiek in Nederland groeit; steeds meer mensen hebben tijdelijk of blijvend schulden. Daarmee ligt ook armoede op de loer of is al een feit. Het politieke klimaat werkt niet mee om dit tij de keren. De inzet van vrijwilligers is nodig en inmiddels ook erkend door een effectieve lobby van Kerk in Actie bij Tweede Kamerleden. Kerk in Actie nam het initiatief tot samenwerking met andere kerken en christelijke organisaties om het project Schuld Hulp Maatjes van de grond te tillen. Binnen dit project worden ‘maatjes’ opgeleid om mensen in (beginnende) schulden te begeleiden en te coachen. Het is een vernieuwend spoor van diaconie die inzet op een structurele aanpak van armoedebestrijding.
School- en Gezinsdienst. Zondag 18 maart is de ochtenddienst een School- en Gezinsdienst. Samen met de leerlingen en leerkrachten van de Prot. Chr. Basisschool ‘De Windroos’ is deze dienst voorbereid. Het thema luidt ‘In de handen van Jezus’, en we lezen uit de Bijbel het verhaal van het dochtertje van Jaïrus. Natuurlijk hebben de kinderen ook liedjes ingestudeerd. We hopen op een goede opkomst en een mooie dienst.
Gespreksavonden in Magnolia en Westerhove. Op de komende gespreksavonden zullen we met elkaar nadenken over het gebed. We lezen met elkaar gebeden uit de bijbel en bespreken wat het gebed in ons leven betekent. Een mooie uitspraak die ik las van Miskotte geef ik alvast graag aan u mee: ‘Als er geen gebed is ontstaat er een gefundeerde eenzaamheid: ons diepste wezen vindt geen aanspraak en geen richting’. Data: Westerhove: 26 februari; Magnolia: 7 maart N.B. Mensen uit de buurt zijn ook van harte welkom!
Opbrengst collectes. Zondag 28 januari hebben wij Heilig Avondmaal gevierd. De opbrengst van de collecte, bestemd voor bijen en zaaigoed was € 426,59. De collecte voor Wijcliffe was € 326,88 groot. Zondag 4 februari is er gecollecteerd voor Ganese kind slaven. Toen was de opbrengst € 305,10. De collecte tijdens de jeugddienst was € 133,88. In de zendingsbussen zat € 102,76.
Agenda.
Maandag 19 februari
20:00 uur: HVD vergadering, Adventskerk (ontmoetingsruimte).
20:00 uur: Vergadering Groot Moderamen, Adventskerk (zaal achterin).
Vrijdag 23 februari
20:15 uur: Concert door Gerben Budding op het Steinmeyer-orgel.
Maandag 26 februari
19:45 uur: Lezing Confessionelen door Ds. J. Smit, Katwijk aan Zee, “De lijdenstijd``, Ontmoetingsruimte, Adventskerk.
20:00 uur: Groot Moderamen, Adventskerk, zaal achter.
Dinsdag 27 februari
10:00 uur: Inloopochtend, Ontmoetingsruimte. Belangstellenden kunnen met elkaar een kopje koffie of thee drinken in de ontmoetingsruimte van de kerk. Eén van de pastores en een groepje vrijwillig(st)ers zullen er ook weer zijn. Iedereen is van harte welkom!Omzien naar elkaar

Bloemen.
Zieken. Uit het ziekenhuis is thuisgekomen dhr. H Schuitemaker ( Tolstraat 108 ). In het ziekenhuis in Leiderdorp moest plotseling worden opgenomen mevr. A.Koelewijk-Dijk ( Van Speystraat 16 ). Ook hebt u enkele weken geleden in de berichten van ‘De Lichtkring’ kunnen lezen, dat onze oud-predikant ds. W.L. van der Geer ( Quadriviumlaan 80 ) ernstig ziek is.
We wensen de zieken thuis en in het ziekenhuis moed en kracht toe en dragen hen op in onze voorbeden


Bestuur & beleid
Kerkbalans doel bereikt!. Kerkbalans, zondag informeerde wij U dat er € 185.000 was binnengekomen en spraken wij de verwachting uit dat er nog € 3.000 zou na druppelen. Dit laatste werd een klein stroompje want er kwam nog € 6.000 binnen toen stond de teller inmiddels op € 191.000. Een heel mooie opbrengst waarmee wij al in de buurt komen van het begrote bedrag van € 195.000. Zou er nog meer binnen druppelen? Voordat u die vraag hier nu leest kwam het antwoord al: een extra gift van € 4.000. Het streefbedrag is gehaald! Dank aan alle gevers!
Deurcollecte 4 februari. Vanwege de jeugddienst later op de ochtend was de tien uur dienst wat minder goed bezet maar dit was zeker niet te merken aan de opbrengst van de deurcollecte. Deze collecte met als bestemming de vervanging van de cv-ketels in 2019 had de mooie opbrengst van € 731.61. De meter staat nu op € 3.518 en daarmee zijn wij aardig op weg naar de benodigde € 4.600. Ook daarvoor dank. Kees Langstraat (kerkrentmeesters@adventskerk.info )