MenuKerken rondom Rijn en Gouwe
Kerkblad week 25 en 26

Zondag 2 juli
ALPHEN AAN DEN RIJN
Adventskerk, Julianastraat
9.30 uur Ds. J.G. Schenderling, `Overstapdienst`
Zondag 9 juli
ALPHEN AAN DEN RIJN
Adventskerk, Julianastraat
9.30 uur Ds. J.G. Schenderling


Vieren en Doen
Kerkdiensten. Zondag 2 juli is er na afloop van de dienst gelegenheid om met elkaar een kopje koffie of thee te drinken. Zondag 2 juli zingen we lied 32 = 'Ja is ja' uit de kinderbundel. We zingen zondag 9 juli met de kinderen lied 40 - 'Samen' uit de kinderbundel.
Giften.
Giften HVD.
Bestemming collectes.. Zondag 9 juli wordt er gecollecteerd voor Operatie Mobilisatie Nederland. Operatie Mobilisatie (OM) zet zich wereldwijd in om samen met lokale kerken de Bijbelse boodschap van het Evangelie te verspreiden. Ruim 3100 mensen uit meer dan 100 landen ondernemen dagelijks tal van evangelisatieactiviteiten, van praktisch werk en ontwikkelingshulp tot straatevangelisatie en jongerenwerk. OM’ers trekken er, vaak in internationale teams, voor korte of langere tijd op uit om Jezus Christus bekend te maken. Een bekend voorbeeld is de Logos Hope, het zendings- en boekenschip van OM. Er zijn rond de 70 Nederlanders uitgezonden naar het buitenland. Zij gaan voor een half jaar of langer aan de slag als hulpverlener, professional of doen mee met evangelisatiewerk of ondersteunende activiteiten op kantoor: in Nederland, daarbuiten of op het schip de Logos Hope. Ook zijn er ieder jaar rond de 100 mensen betrokken in Short Term projecten (korter dan 6 maanden) Zondag 16 juli voor Stichting Orhei. De missie van stichting Orhei is gerelateerd aan de Bijbelse opdracht van Jezus Christus. Het helpen creëren van het noodzakelijke fundament, een stevige basis, waarmee kansarme minderjarigen en volwassenen in Moldavië zelf in staat worden gesteld haar eigen situatie te verbeteren en daarmee een grondslag te kunnen leggen voor een betere toekomst. In 2015 is er begonnen met de bouw van een centrum, genaamd “Gratia” in Causeni waar straatkinderen opgevangen gaan worden. De bouw is klaar maar nu moet er natuurlijk ook nog inrichting komen. Wij helpen toch mee om het voor die kinderen iets beter te maken?
Agenda.
Zondag 2 juli
18:30 uur: LEV, Cornerstone. Jullie zijn weer van harte welkom bij LEV. We hopen dat we samen met jullie er een leuke avond van kunnen maken.
Maandag 3 juli
20:00 uur: Vergadering Groot Moderamen.
Dinsdag 4 juli
18:30 uur: CornerKids, Cornerstone Adventskerk.
Dinsdag 11 juli
10:00 uur: Koffie- / Inloopochtend, Ontmoetingsruimte. Belangstellenden kunnen met elkaar een kopje koffie of thee drinken in de ontmoetingsruimte van de kerk. Eén van de pastores en een groepje vrijwillig(st)ers zullen er ook weer zijn. Iedereen is van harte welkom!Omzien naar elkaar

Bloemen. Op zondag 11 juni gingen de bloemen met een felicitatie van de gemeente naar dhr. en mevr. Verkerk-Pols, Warmoezerij 20 en met eenfelicitatie van de gemeente naar dhr. en mevr. Boerefijn-Kramer, Jan Nieuweenhuijzenstraat 36 en ter bemoediging vanuit de gemeente naar Mevr. J de Vries, Anna van Burenlaan 545. Op zondag 18 juni gingen de bloemen met een hartelijke groet van de gemeente naar mevr. H.C. Verschuur – Uittenbogaart, Steekterweg 55 en met een hartelijke felicitatie naar Mevr. Stapper- Oudshoorn, Sterrenlaan 124C

Bestuur & beleid
Nieuwe kerkrentmeester. Het College van Kerkrentmeesters is verheugd u te kunnen mededelen dat de Kerkenraad heeft ingestemd met de benoeming van de heer Ivo van Ark als kerkrentmeester. Wij heten de heer Van Ark van harte welkom. Met vriendelijke groet, Paul J. Boender, vz.