MenuKerkdiensten
zondag 27 augustus 2017 - 09:30 uur
Ds. J.G. Schenderling
Er is 12-plus groep in de jeugdruimte van de Adventskerk. De jongeren gaan daarheen als de predikant dat tijdens de dienst aangeeft.
Koffiedrinken
Na afloop van de dienst is er koffie, thee en voor de kinderen limonade. Blijft u gezellig nog even napraten?
 


Dienstdoende ambtsdragers en vrijwilligers
Ouderling van Dienst: Mw. H. Stigter - Verschuur
Ouderling van Ontvangst: Dhr. A.J. Bos
Ouderling: Dhr. P.J. Boender
Ouderling: Dhr. F. Godthelp
Diaken van Ontvangst: Dhr. J. Wassenaar
Diaken: Dhr. W. Bol
Collectant: Dhr. J. Westdijk
Collectant: Dhr. M. Sanders
Collectant: Dhr. C. Pont
Koster: Dhr. D. Kroon
Koster: Dhr. G. van Horssen
Koffie schenken: Mw. A. Kalf
Koffie schenken: Mw. A. de Kort
Koffie zetten: Mw. D. Koenekoop
Draadomroep (Omroep): Corrina Griffioen
Draadomroep (Techniek): Albert-Jan Vonk
Autodienst: de heer G. Spee
de heer S. van `t Wout
de heer M. Bremmer
de heer F. van der Roest
mevrouw A. Schuitemaker
de heer J. v.d. Berg
de heer M. de Wit
en de heer J. Pont
De ouderling van dienst draagt - namens de kerkenraad - de verantwoording voor het goede verloop van de dienst. Hij/zij geeft de voorganger een hand aan het begin van de dienst om daarmee de verantwoordelijkheid voor het leiden van de dienst over te dragen aan de predikant. Aan het einde van de dienst benadrukt hij door het opnieuw geven van de hand dat de kerkenraad de verantwoordelijkheid terugneemt. De ouderling van ontvangst vindt u samen met de diaken van ontvangst in de Ontmoetingsruimte. Zij heten u welkom en zijn beschikbaar voor praktische vragen. De ouderling van ontvangst leest bij aanvang van de dienst de mededelingen. De overige ouderlingen en diakenen vertegenwoordigen - mede - de kerkenraad en zorgen samen voor het invullen van taken rondom de eredienst. De collectanten ondersteunen de diakenen bij het houden van de collectes.